Dance with a fish? Sensory human-nonhuman encounters in the waterscape of match fishing

Yliopistonlehtori Vesa Markuksela

Vesa Markuksela & Anu Valtonen Tutkimus

tarkastelee ihmisen ja ei-inhimillisen välisiä kohtaamisia kilpakalastusharrastuksen yhteydessä. Se nojautuu käytäntöteoreettiseen ja kehollisaistilliseen kirjallisuuteen sekä ihmisen ja posthumaanin välisen vuorovaikutuksen katsantoihin. Tutkimuksen keskiössä on ihmisen ja ei-inhimillisten toimijoiden väliset kohtaamiset ja niihin nivoutuvat aistilliskeholliset ja materiaaliset käytännöt. Kolmivuotiseen kenttätyöhön ja aistietnografiseen metodiin pohjautuen tutkimus esittää sitä, että kalastuskilpailukäytännön kohtaamisten monimutkaista koreografiaa voidaan luonnehtia paritanssiksi. Se on kalan ja kalastajan välistä tanssia, joka tapahtuu vesistömaiseman tanssilavalla. Tanssiorkesterina toimii sää, joka määrää tanssin rytmin ja temmon. Tutkimus nostaa esiin kalaparitanssin ei-inhimillisten toimijoiden toimijuutta. Se haastaa ihmisen ylivallan ehdottomalla näkemystä, jossa luovutaan eläimen inhimillistämisestä ja siirrytään ihmisen eläimellistämiseen – pyydetään lupaa tanssia ja aistia kuin kala. Tutkimus tarjoaa uuden teoreettisen näkökulman luonnon palvelumaisemakeskusteluun. Se esittää toiminnallisen vesistömaiseman rakentuvan kahdesta toisiinsa yhteen liittyvästä osamaisemasta, pinnan päällisestä ja pinnanalaisesta. Tutkimus tarjoaa kilpakalastuksen kautta hienovaraista ymmärrystä luonnossa tapahtuvista monilajisten kohtaamisten käytäntöjen kirjosta. Se valaisee käsitystämme vapaa-ajanharrastustoiminnasta sekä liittyvästä luontopalvelumaisemasta.

Julkaisu: Markuksela, V & Valtonen, A.  (2019). Dance with a fish? Sensory human-nonhuman encounters in the waterscape of match fishing. Leisure studieshttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02614367.2019.1588353